zoo
Blog za darmo

Pokuta

W Nowym Testamencie słowo „pokuta” tłumaczone jest zazwyczaj z greckiego metanoein. Ten grecki czasownik ma jedno główne znaczenie, obecne w całej historii tego języka, przez grekę klasyczną, aż do tej używanej w Nowym Testamencie. Podstawowe znaczenie tego słowa zawsze jest takie samo: „zmieniać myslenie”. Tak więc „pokuta” w Nowym Testamencie nie jest emocją, ale decyzją.
Inni ludzie kojarzą pokutę z wykonywaniem szczególnych, religijnych rytuałów, co nazywają „czynieniem pokuty”.
Dyscyplina – narzędzie cielesnego umartwiania i pokuty.
Dyscypliny używali m.in. Jan Maria Vianney (proboszcz z Ars) siostra Faustyna Kowalska a także papież Jan Pawel II.
W tradycyjnym rozumieniu katechizmowym sakrament pokuty:
…to sakrament w którym Pan Jezus przez usta kapłana odpuszcza nam grzechy po Chrzcie popełnione.
Takie praktyki nie maja jednak zadnego skutku prawdziwego nawrocenia (Pokuty).
Pokuta to wewnętrzna zmiana myslenia, wyrażająca się zewnętrznym zawróceniem lub zwróceniem się, by iść w zupełnie nowym kierunku.
Doskonały przykład prawdziwej pokuty zdefiniowanej w ten sposób widzimy w przypowieści o synu marnotrawnym (zob. Łukasza 15:11-32). Czytamy tam, jak syn odwrócił się plecami do ojca i domu, i odszedł do dalekiej krainy, gdzie roztrwonił wszystko, co miał, na grzech i rozpustę. W końcu doszło do tego, że głodny, samotny i w łachmanach siedział w chlewie i marzył, by zapełnić czymś pusty żołądek. W tym momencie podjął decyzję. Powiedział: „Wstanę i pójdę do ojca mego” (w. 18).
Natychmiast wykonał to, co postanowił: „Wstał i poszedł do ojca swego” (w. 20). Oto prawdziwa pokuta: najpierw wewnętrzna decyzja, potem zewnętrzy wyraz decyzji – czynność zawrócenia do ojca i do domu.
Marnotrawny Syn powiedzial : Ojcze zgrzeszylem przeciw niebu i wobec ciebie,juz nie jestem godzien nazywac sie synem twoim. Łukasza 15:18-19.

Category: Bez kategorii
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.
Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>